jueves, 5 de julio de 2007

Os sonetiños

Os sonetiños son un novo xénero literario que xurdiron da idea, de crear sonetos pero con arte menor, é dicir, versos oitasílabos. Xa había anos cá idea a tiña, pero a estructura destes non fixeina até hai pouco tempo . A diferencia entre os sonetos e os sonetiños é que pódense escribir con rima asonante ou consonante, variando o esquema métrico. Iso si, mantéñense os catorce versos de rigor, do mesmo xeito que nos sonetos.

Estructura dos sonetiños

Como diciase antes existían os sonetiños con rima asonantes e logo os de rima consonante.
Os sonetiños asonante están formados por dous cuartetas e dous tercetas (asonantes), é dicir, quedaría unha rima da seguinte maneira:
  • a, b, b, a (primeira cuarteta)
  • a, b, b, a (segunda cuarteta)
  • c, d, c (primeira terceta asonante)
  • d, c, d (segunda terceta asonante)

E os sonetiños consonante estarían compostos polas dúas redondiñas e dúas tercetas (consonantes), e quedaría unha rima do seguinte xeito:

  • a, b, a, b (primeira cuarteta)
  • a, b, a, b (segunda cuarteta)
  • c, c, d (primeira terceta consonante)
  • d, d, c (segunda terceta consonante)

No hay comentarios: